از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩٨

 

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: خوزستانخوزستان1398/1/17 11:45 ق.ظ
پوشه: گلستانگلستان1398/1/17 11:45 ق.ظ
پوشه: لرستانلرستان1398/1/17 11:45 ق.ظ
پوشه: مازندرانمازندران1398/1/25 09:35 ق.ظ
پوشه: کرمانشاهکرمانشاه1398/1/17 11:45 ق.ظ

 مناطق سیل زده از نگاه فیلم

  
  
استان
  
  
  
منبع خبر
  
  
لرستان, مرکزی1398/01/28خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا
  
خوزستانشوشتر1398/01/28خبرگزاری ایرنا
  
گلستان1398/01/28خبرگزاری ایسنا
  
اصفهان, لرستان1398/01/28باشگاه خبرنگاران جوان
  
مازندران1398/01/27باشگاه خبرنگاران جوان
  
همدان1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
همدان1398/01/27باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری برنا
  
سمنانمیامی1398/01/27خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/15.jpg
  
مازندران1398/01/27فصل تجارت،فصل اقتصاد،
  
اصفهان, خوزستان, لرستانپل‌دختر1398/01/27خبرگزاری فارس, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/31.jpg
  
ایلامایلام1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/27فصل تجارت
  
لرستان, همداندرود1398/01/27خبرگزاری تسنیم
  
مازندران1398/01/27خبرگزاری صدا و سیما
  
خوزستان, گلستان, لرستان, مازندران1398/01/27فصل تجارت
  
خوزستان, گلستان, لرستان, مازندران1398/01/27روزنامه ايران
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/21.jpg
  
ایلام1398/01/27خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر
  
گلستان1398/01/27خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
زنجان1398/01/27خبرگزاری مهر
  
خراسان رضوی1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
عمومی1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/455106447_319154.jpg
  
ایلام1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
کرمانشاه1398/01/26باشگاه خبرنگاران جوان
  
اصفهان, لرستان1398/01/26نصف جهان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/30.jpg
  
مازندران1398/01/25خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما
  
گلستان1398/01/25خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری صدا و سیما
  
لرستان1398/01/25خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/22.jpg
  
لرستان, همدان1398/01/25خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/25پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
اصفهان, لرستانپل دختر1398/01/25خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/27.jpg
  
زنجان زنجان1398/01/25خبرگزاری مهر
  
سمنان دامغان 1398/01/25خبرگزاری مهر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/2.jpg
  
خراسان شمالی1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم, تابناک،خبرگزاری قرآن،روزنامه کیهان،اعتماد آنلاین،فصل تجارت،فصل اقتصاد،شبکه خبر،
  
لرستان1398/01/24خبرگزاری ایرنا
  
گلستانمینودشت1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر
  
کردستان1398/01/24باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری موج, خبرگزاری قرآن
  
کرمانشاه1398/01/24خبرگزاری ایرنا
  
زنجان1398/01/24خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری شبستان
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری ایسنا
  
کهگیلویه بویراحمد1398/01/24خبرگزاری ایسنا
  
خوزستان, گلستان, لرستان1398/01/24خبرگزاری موج
  
خراسان شمالی, خوزستان, سمنان, گلستان, لرستان1398/01/24خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, آرمان اقتصادی
  
لرستان1398/01/24خبرگزاری شبستان, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
  
گلستان1398/01/24شعار سال
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/26.jpg
  
گلستان1398/01/24خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری تسنیم
  
خوزستان1398/01/24خبرگزاری فارس
  
اصفهان, گلستان, لرستان1398/01/21روابط عمومی بنیاد مسکن, باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, اعتمادآنلاین،فصل تجارت،فصل اقتصاد،
  
کهگیلویه بویراحمد, لرستان1398/01/21خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما
  
گلستان, لرستان1398/01/21هیبنا
  
ایلام1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
گلستان آزادشهر1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
قزوین1398/01/21خبرگزاری ایرنا
  
اصفهان, قزوین, گلستان, لرستان1398/01/21خبرگزاری مهر
  
اصفهان, قزوین, گلستان, لرستان1398/01/21خبرگزاری فارس, فصل اقتصاد،فصل تجارت
  
خوزستان, فارس, گلستان, لرستان1398/01/21فصل اقتصاد،
  
خوزستان, لرستان1398/01/21جهان اقتصاد
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
گلستانگمیشان1398/01/21صیدنیوز
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
لرستان1398/01/20خبرگزاری موج, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما, ایران آنلاین،پانا،
  
قزوین, لرستان1398/01/20خبرگزاری ایرنا
  
کهگیلویه بویراحمد1398/01/20خبرگزاری ایرنا
  
ایلام1398/01/20خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/ghazvinTufan2.jpg
  
اصفهان, لرستان1398/01/20باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری میزان
  
اصفهان, لرستان1398/01/20هیات دولت
  
گلستانآق‌قلا1398/01/20باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
اصفهان, کرمانشاه, گلستان, لرستان1398/01/20خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری تسنیم, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, بانک مردم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/3.jpg
  
اصفهان, کرمانشاه, لرستان1398/01/20خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری برنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما, شبکه خبر
  
گلستان1398/01/20خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر
  
آذربایجان شرقی1398/01/19خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری بسیج
  
کرمانشاه1398/01/19باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری صدا و سیما
  
آذربایجان غربی1398/01/19خبرگزاری ایرنا
  
کرمانشاه1398/01/19خبرگزاری ایسنا
  
اصفهانسمیرم،پلدختر1398/01/19ایمنا
  
اصفهان, لرستانپلدختر1398/01/19پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
اصفهان, لرستانپلدختر1398/01/19خبرگزاری ايلنا
  
لرستان, مرکزی1398/01/19باشگاه خبرنگاران جوان
  
لرستان, مرکزی چگنی 1398/01/19خبرگزاری تسنیم
  
لرستانپلدختر1398/01/19خبرگزاری تسنیم
  
گلستان1398/01/19خبرگزاری تسنیم
  
خراسان شمالی1398/01/19باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA/11.jpg
  
لرستان1398/01/18خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم, پانا،شبکه خبر،
  
مازندرانسوادکوه1398/01/18خبرگزاری ایرنا
  
خوزستان, فارس1398/01/18خبرگزاری ایرنا
  
خوزستان1398/01/18خبرگزاری ایسنا
  
کرمانشاه روانسر 1398/01/18خبرگزاری تسنیم
  
همدان1398/01/18باشگاه خبرنگاران جوان
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/ghazvinTufan2.jpg
  
اصفهان1398/01/18باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری بسیج
  
خوزستان1398/01/18خبرگزاری تسنیم
  
لرستانپلدختر1398/01/18خبرگزاری ایسنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg
  
تهران1398/01/17باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, خبرگزاری صدا و سیما, تین نیوز، اقتصاد آنلاین،فصل اقتصاد،دیوان اقتصاد،
  
خوزستان1398/01/17خبرگزاری ایرنا
  
اصفهان, قزوین, لرستان, مرکزی, همدان1398/01/17پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/Mazandaran.jpg
  
سمنان1398/01/17خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر
  
سمنان1398/01/17باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا
  
لرستان1398/01/17خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری صدا و سیما, پول و تجارت،بانک مردم،مردم سالاری،فصل تجارت،فصل اقتصاد
  
قزوینقزوین1398/01/17خبرگزاری ایرنا
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/2.jpg
  
قزوین, لرستان1398/01/17خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری مهر, خبرگزاری صدا و سیما, شعارسال
  
آذربایجان غربی, لرستان1398/01/17خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما
1 - 100بعدی